பிக் போஸ் 32 ஆம் நாள்: சின்ன பிக் போஸினால் ஜூலி வெளியேற்றம் | தினகரன்

பிக் போஸ் 32 ஆம் நாள்: சின்ன பிக் போஸினால் ஜூலி வெளியேற்றம்


There is 1 Comment

Vijey Tv is conducting good shows and many poor people benefited.This is a reality show. But now a days it seems like a scripted show. May be to protect some popular candidates image. If it so,it is very unfair.

Pages

Add new comment

Or log in with...