கல்தலாவ 12ஆவது பிரிவு குளத்தினை, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன . . . . | தினகரன்

கல்தலாவ 12ஆவது பிரிவு குளத்தினை, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன . . . .

சுமார் 5 மில்லியன் ரூபா செலவில் நிறைவு செய்யப்பட்ட கந்தளாய், கல்தலாவ 12ஆவது பிரிவு குளத்தினை, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன நேற்று பெயர் பலகையை திரைநீக்கம் செய்து வைத்த போது பிடிக்கப்பட்ட படம். (படம்: சுதத் சில்வா)


There is 1 Comment

As said by the HE rehabilitation of small irrigation tanks will provide benefits to poor families if the money is fully utilized for such task. If the money is plundered by farmer organizations as happened during JVP tank rehabilitation period, it would be better not to undertake such work in future.

Pages

Add new comment

Or log in with...