வர்த்தகம் | Page 2 | தினகரன்

வர்த்தகம்

 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (20.09.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்120.09125....
  2017-09-20 10:28:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (19.09.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்119.28124....
  2017-09-19 10:31:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (18.09.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்119.99123....
  2017-09-18 10:58:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (15.09.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்119.64124....
  2017-09-15 09:07:00
Subscribe to வர்த்தகம்