வர்த்தகம்

 • றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (06.01.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)...
  2017-01-06 08:05:00
 • றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (05.01.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. சுவிஸ் பிராங்க்நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை...
  2017-01-05 04:45:00
 • றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (30.12.2016) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)...
  2016-12-31 09:35:00
 •  Jaguar Land Rover இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ள நவீனமாதிரித் தெரிவுகளைஅண்மையில் வெளியிட்டது. Jaguar Land Rover காட்சியறையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் இப்புதிய...
  2016-12-27 19:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்