கொள்கை வட்டி வீதங்களில் மாற்றமின்றி பேண மத்திய வங்கி தீர்மானம்

- வைப்பீடு வசதி (SDFR) 14.5%; கடன் வசதி (SLFR) 15.5%

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபையானது நிலையான வைப்பு வசதி விகிதம் மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் ஆகியவற்றை அவற்றின் தற்போதைய மட்டங்களில் பேணுவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது.

நேற்று (23) இடம்பெற்ற இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக் கூட்டத்தில் இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய நிலையான வைப்பு வசதி வீதம் (SDFR) மற்றும் நிலையான கடன் வசதி வீதம் (SLFR) ஆகிய அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களை முறையே 14.50% மற்றும் 15.50% ஆக, தற்போதைய மட்டத்தில் பேண தீர்மானித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிவித்தலிலேயே இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அறிவித்தல் வருமாறு...

PDF icon 2022_11_24_Monetary_Policy_Review_No_08_of_2022-t.pdf (295.54 KB)

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...