சில பிரதேசங்களில் நாளை 16 மணித்தியால நீர் வெட்டு

சில பிரதேசங்களுக்கு நாளை (21) மு.ப. 8.00 மணி முதல் 16 மணித்தியாலங்களுக்கு நீர் விநியோகம் தடைப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய, ஹங்வெல்ல, கஹஹேன, ஜல்தர - ரணால, கடுவெல, மாபிட்டிகம, தொம்பே ஆகிய பகுதிகளுக்கு நீர் விநியோகம் தடைப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Add new comment

Or log in with...