ஜனாதிபதி கோட்டாபய தலைமையில் வாழ்க்கைச் செலவு அமைச்சரவை உப குழு மீள நியமனம்

- உணவுப் பாதுகாப்புக்கும் குழு நியமிக்க அங்கீகாரம்

வாழ்க்கைச் செலவை நிலையாகப் பேணுவதற்குத் தேவையான கொள்கை ரீதியானதும் மற்றும் நடைமுறை ரீதியானதுமான தீர்வுகளை அமைச்சரவைக்குப் பரிந்துரைப்பதற்காக வாழ்க்கைச் செலவு  தொடர்பான அமைச்சரவை உபகுழுவை மீளமைப்பதற்காக ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

நேற்று (04) இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இவ்வனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, வாழ்க்கைச் செலவு தொடர்பான உபகுழு பின்வருமாறு அமையும்.

  • ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்‌ஷ (தலைவர்)
  • பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க
  • கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
  • போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன
  • விவசாய அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர
  • பெருந்தோட்ட அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரண
  • மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர
  • வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நளின் பெனாண்டோ

அதேபோல், மேற்குறிப்பிட்ட வாழ்க்கைச் செலவு தொடர்பான அமைச்சரவை உபகுழுவின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் தலைமையில் மற்றும் குறித்த அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் தலைமையில் உணவுப் பாதுகாப்புக் குழுவை நியமிப்பதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.


Add new comment

Or log in with...