இஸ்ரேல் பாராளுமன்றை கலைக்க ஆதரவாக வாக்களிப்பு

இஸ்ரேல் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு ஆதரவாக அந்நாட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நேற்று ஏகமனதாக வாக்களித்துள்ளனர். இது அந்நாட்டில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஐந்தாவது பொதுத் தேர்தலுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

இதன்படி பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு வரும் ஒக்டோபர் 25 அல்லது நவம்பரில் 01இல் தேர்தல் நடத்தப்படவுள்ளது. இதற்கான திகதி மேலும் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் தீர்மானிக்கப்படவுள்ளது.

எனினும் பாராளுமன்றத்தில் மேலும் இரண்டு சுற்று வாக்கெடுப்புகளில் இந்தத் தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.


Add new comment

Or log in with...