துனீஷிய அரசியலமைப்பு வரைவில் இஸ்லாம் நீக்கம்

துனீஷியாவில் வரும் ஜூலை 25 ஆம் திகதி சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடத்தப்படவிருக்கும் புதிய அரசியலமைப்பு வரைவில் ‘அரசின் மதம்’ என்ற இஸ்லாத்துக்கான அந்தஸ்த்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை அந்நாட்டு ஜனாதிபதி கையிஸ் செயித் உறுதி செய்துள்ளார். துனீஷிய அரசியல் முறையில் சீர்திருத்தத்தைக் கொண்டுவரும் அவரது முயற்சியின் ஓர் அங்கமாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் ஜனாதிபதியின் இந்த திட்டம் தனது போட்டியாளரான இஸ்லாமியவாத கட்சிகளை ஒதுக்கும் முயற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. ‘துனீஷியாவின் அடுத்த அரசியலமைப்பில் இஸ்லாம் அரசின் மதம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால் உம்மாவின் (சமூகம்) மதமாக இஸ்லாம் இருக்கும்’ என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ‘உம்மா மற்றும் அரசு இரு வெவ்வேறு விடயங்கள்’ என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

கையிஸ் செயித் துனீஷிய அரசை நீக்கி ஆணைகள் மூலம் ஆட்சி நடத்தி வரும் நிலையில் அரசை மாற்றி அமைக்கும் முக்கிய படியாகவே புதிய அரசியலமைப்பு வரைவை கொண்டுவந்துள்ளார்.

துனீஷியாவின் 2014 மற்றும் 1959 ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பில் இஸ்லாம் அரசின் மதம் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. துனீஷிய மக்கள் தொகையில் 99 வீதம் முஸ்லிம்களாவர்.


Add new comment

Or log in with...