இந்திய ஐரோப்பிய ஒன்றிய சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை

விரைவில் கைச்சாத்தாகும்

இந்தியாவுக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையில் விரைவில் சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கை கைச்சாத்தாகவுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து முதலீடு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தமும் செய்துகொள்ளப்படும் என்றும் டில்லி பிரதமர் அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.

பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்தார். ஜெர்மனிக்கு ஒரு நாள் விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்த அவர் பின்னர் டென்மார்க் பயணமாக கோபன்ஹேகன் நகருக்கு சென்றிருந்த இந்தியப் பிரதமர் அந்நாட்டு பிரதமர் மெட் பிரெடரிக்சனை சந்தித்து வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளும் மேற்கொள்ளக்கூடிய பங்களிப்புகள் பற்றி உரையாடினார். விரைவிலேயே இந்திய - ஐரோப்பிய ஒன்றிய சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்ைகயை செய்துகொள்வதென அங்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.


Add new comment

Or log in with...