வரிவிலக்கு செயற்பாடு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுதல் வேண்டும்

2021 செப்டம்பர் 7 இல் நிறைவேற்றப்பட்ட புதிய நிதிச் சட்டம் குறித்து TISL தனது கவனத்தை செலுத்தியுள்ளது. இச்சட்டமானது தனிநபர்களின் வெளிப்படுத்தப்படாத வருமானம் மற்றும் சொத்துகளுக்கு வரி விலக்கு வழங்குவதை நோக்காகக் கொண்டுள்ளது. இத்தகைய முயற்சிகளை அவதானிக்க உரிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அதிகாரசபைகள் மேலதிக நடவடிக்கைகளை எடுக்காவிட்டால் இச்சலுகையானது பணத் தூய்தாக்கல் நோக்கத்திற்காக தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று TISL நிறுவனம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

2012ஆம் ஆண்டு, நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவானது (Financial Action Task Force-FATF) தன்னார்வ வரி இணக்க திட்டங்களின் போது பணத் தூய்தாக்கல் தடுப்பு (Anti Money Laundering- AML) மற்றும் பயங்கரவாத நிதி எதிர்ப்பு (Counter Terrorist Financing-CTF) ஆகியவற்றை நிர்வகிப்பதில் பின்வரும் மூன்று சிறந்த நடைமுறைகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது.

ML/CTF போன்ற அபாயங்களை எதிர்கொள்வதற்கு குறித்த நடைமுறைகளூடாக இந்த சட்டத்தை செயற்படுத்த இணங்குவது மிக முக்கியம் என TISL கருதுகின்றது.

AML/CTF தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் சிறந்த பயன்பாடு – இச் சட்டமானது ஓர் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் வெளிப்படுத்தப்படாத வரியின் மதிப்புக்கு சமமான தொகையினை முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பினை வழங்குதல், மத்திய வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட கருவூல மசோதா, இலங்கையில் ஓர் நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்படும் கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் அசையும் அல்லது அசையா சொத்து, இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL), என்பன புதிய சட்டம் தொடர்பாக தற்போது நடைமுறையிலுள்ள AML/CTF சட்டங்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களை முறையாக அமுல்படுத்துவதனை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

பயன்பெறு உரிமையாளர் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் தங்களது வாடிக்கையாளர் தேவைகளை அறிதல், சொத்துக்களின் ஆரம்ப மூலங்களை கேள்விக்குட்படுத்துதல் போன்றவை உள்ளடங்கலாக வரி விலக்கு வழங்கப்பட்டவர்களை இலகுவாக அடையாளம் காண்பதையும் எதிர்கால இதனை உறுதி செய்ய உரிய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அதிகாரசபைகள் முறையான கண்காணிப்பில் இருப்பதையும் இது உறுதி செய்யும்.

வரி விலக்கு வழங்கப்பட்டவர்களை இலகுவாக அடையாளம் காண்பதையும் எதிர்கால இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காகவும் அதிகாரசபைகளின் நெருக்கமான கண்காணிப்பில் இருப்பதையும் இது உறுதி செய்யும். சரியான மூலத்தினுடாக பெறப்பட்ட தனிநபர்களின் பணம் எவ்வித தடையுமின்றி நாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட முடியும் என்பதை உறுதி செய்யும் அதேவேளை, சட்டவிரோத வழிமுறைகளினால் பெறப்பட்ட பணம் நாட்டுக்குள் நுழைவதை கடினமாக்கும் நடைமுறைகள் கடைப்பிடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

சர்வதேச ஒத்துழைப்பு – சிறந்த சர்வதேச ஒத்துழைப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் கறுப்புப் பணத்தை நாட்டுக்கு கொண்டுவரும் சந்தேக நபர்களை முறையாக கண்காணிக்க அதிகாரசபைகளுக்கு அதிகாரமளித்தல். FATF பரிந்துரைகளை முறையாக செயற்படுத்தாத நாடுகளின் வருமானம் மற்றும் சொத்துக்களை ஆழமாக கண்காணித்தல்.

புதிய சட்டம் தொடர்பாக TISL இன் நிர்வாகப் பணிப்பாளர் நதிஷானி பெரேரா கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “நாட்டின் தற்போதைய நிதி நிலைமை மற்றும் அந்நிய செலாவணியின் அவசியம் பற்றி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். எவ்வாறாயினும், இத்தகைய பரந்த வரி விலக்கானது நாட்டுக்குள் கறுப்புப் பணத்தை நுழைய அனுமதிக்கும் மற்றும் தவறான இலாபமீட்டல் செயற்பாடுகளுக்கு இடமளிக்காமல் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். நாட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கக் கூடியவர்களினால் குறித்த வரி விலக்கு தவறாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்தல் மற்றும் இவ்வாறான துஷ்பிரயோகங்களைத் தவிர்ப்பதற்கு கட்டமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பரிந்துரைகளை செயற்படுத்த TISL ஆனது அனைத்து சட்ட அமுலாக்க மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகாரசபைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது” என்றார்.

றிசாத் ஏ.காதர்