அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகேவுக்கு கொவிட் தொற்று

அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகேவுக்கு கொவிட் தொற்று-Mahindananda Aluthgamage Tested Positive for COVID19

விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமகேவுக்கு கொவிட் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இன்று அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட Rapid Antigen சோதனை மூலம் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை உறுதிப்படுத்த நாளையதினம் அவருக்கு PCR சோதனை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Add new comment

Or log in with...