இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் | தினகரன்

இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம்

விவசாய நிலங்களை நிறுவனங்களுக்கு வழங்குவதற்கு புதிய சட்டம் கொண்டுவருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துமுன்னிலை சோஷலிச கட்சி ஏற்பாடு செய்த ஆர்ப்பாட்டம் இந்திய உயர் ஸ்தானிகரலாயத்திற்கு முன்பாக இடம்பெற்ற போது.

(படம்: சுலோசன கமகே)


Add new comment

Or log in with...