இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம் | தினகரன்


இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

- இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு

இந்தியா இன்று (15) தனது 74ஆவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகின்றது.

அந்த வகையில் இன்றையதினம் இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலாயத்திலும் இது தொடர்பான நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன.

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் கோபால் பாக்லே தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், இந்நாளை நினைவுகூரும் வகையில் உயர்ஸ்தானிகரால், நாக மரமொன்றும் நடப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission

இந்தியாவுக்கு 74ஆவது சுதந்திர தினம்; - இலங்கையிலுள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நிகழ்வு-India Celebrate 74th Independence Day-Indian Highcommission


Add new comment

Or log in with...