2020 பாராளுமன்றத் தேர்தல்: பின்பற்றப்பட வேண்டிய விடயங்களும், ஆலோசனைகளும் | தினகரன்

2020 பாராளுமன்றத் தேர்தல்: பின்பற்றப்பட வேண்டிய விடயங்களும், ஆலோசனைகளும்

வாக்களிப்பு நிலையத்தில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய நடைமுறைகள் | பாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தல் - 2020


2020 பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டைகள்


2020 பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்காளர்களுக்குரிய அறிவூறுத்தல்கள்


தேர்தல் சட்ட மீறல் தொடர்பான முறைப்பாடு செய்தல்


எந்தவித அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அடிபணியாமல் உங்கள் வாக்கினை பிரயோகிக்கவூம் வாக்கு உங்கள் உரிமையாகும்


Add new comment

Or log in with...