மன்னார் பிரதேச சபை பிரிவில் தொற்று நீக்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு | தினகரன்


மன்னார் பிரதேச சபை பிரிவில் தொற்று நீக்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுப்பு

மன்னார் பிரதேச சபை பிரிவுக்குற்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களில் தொற்று நீக்கும் நடவடிக்கைகளை மன்னார் பிரதேச சபை  இன்று (31) காலை முன்னெடுத்துள்ளது.

மன்னார் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் எஸ்.எச்.எம்.முஜாஹிர் தலைமையில் குறித்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது.

மன்னார் பிரதேச சபையின் செயலாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பங்களிப்புடன் குறித்த தொற்று நீக்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

மன்னார் பிரதேச சபைக்குற்பட்ட கிராமங்களில் வட்டார ரீதியாக குறித்த தொற்று நீக்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

லம்பர்ட் ரொஸாரியன் -  மன்னார் குறூப்  நிருபர்


Add new comment

Or log in with...