வெலிபல் பினான்ஸுக்கு ரூ. 1.2 பில்லியன் இலாபம் | தினகரன்


வெலிபல் பினான்ஸுக்கு ரூ. 1.2 பில்லியன் இலாபம்

இலங்கையின் நிதி நிலைமை முதல் பாதியில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் வெலிபல் குழுமத்தின் பெயர் தாங்கும் நிதி நிறுவனத்திற்கு, இது வழக்கம் போல் சுமுகமான பயணமாகும். வெலிபல் பினான்ஸ் பி.எல்.சி தொடர்ந்து அதிகபட்சமாக வரிக்கு முந்தைய இலாபங்களுடன் (PBT) செப்டம்பர் 2019உடன் முடிவடைந்த முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு ரூ. 1.2பில்லினை எட்டியுள்ளது, முந்தைய ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியில் ரூ. 1.001பில். ஆகும். நாட்டின் மிகவும் மதிப்பிற்குரிய நிதி நிறுவனத்திற்கு, 17.5%இலாப அதிகரிப்பு எண்களைக் காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது வெளிப்புற நிலையற்ற தன்மையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தொழில் துறையில் அது உறுதியாக இருப்பதாகும். 

தொடக்கத்தில் இருந்து வெறும் 12வருடங்களின் முடிவில், நிறுவனத்தின் சொத்து நெடுவரிசை ரூ. 50பில்லியனை எட்டியது புதிதாய் வந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு பெரிய சாதனையாகும், இது பழைய ஒரு தொழில்துறையின் புதிய முன்னோடியை குறிப்பிடுகிறது. 

மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட காலத்திற்கான வரிக்குப் பிந்தைய இலாபம் (PAT) முந்தைய ரூ. 527மில்லியனிலிருந்து ரூ. 561இற்கு உயர்ந்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை விட 6%அதிகரிப்பைக் குறிப்பிடுகிறது. 

”எங்கள் முந்தைய சாதனைகளின் போது சவாலான மற்றும் அச்சுறுத்தும் நேரங்களைப் பற்றி நான் பேசினால், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் பாதி இன்னும் கொந்தளிப்பானது, இது முழு நாட்டின் பின்னடைவையும் சோதிக்கிறது. வெலிபல் பினான்ஸ் புயல் வழியாக விரைவாக பயணித்தது, முந்தைய சிறந்ததை மேம்படுத்துகிறது என்று நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன், என அதன் 12 ஆண்டுகாலமாக நிறுவனத்தின் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியின் அவதானித்துக்கொண்டிருக்கும் நிர்வாக இயக்குநர் ஜயந்த ரங்கமுவ குறிப்பிடுகிறார்.


Add new comment

Or log in with...