பிரதியமைச்சர்கள் மூவரும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம்

பிரதியமைச்சர்கள் மூவரும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம்-Three Deputy Ministers sworn in yesterday sworn in as State Ministers-Nimal-Lanza-Kanchana-Wijesekara-Indika-Anurudda

நேற்றையதினம் (27) பிரதிய அமைச்சர்களாக பதவியேற்ற மூன்று அமைச்சர்களும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக மீண்டும் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

நேற்றைய தினம் 35 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுள்ள நிலையில், தற்போதைய அரசில் உள்ள அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை 54 ஆகும்.
அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் - 16 (பிரதமர் உள்ளிட்ட)
இராஜாங்க அமைச்சர்கள் - 38
மொத்த அமைச்சர்கள் - 54

அதற்கமைய,

பிரதியமைச்சர்கள் மூவரும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம்-Three Deputy Ministers sworn in yesterday sworn in as State Ministers-Nimal-Lanza-Kanchana-Wijesekara-Indika-Anurudda

1. நிமல் லன்ஷா - சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதியமைச்சர்கள் மூவரும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம்-Three Deputy Ministers sworn in yesterday sworn in as State Ministers-Nimal-Lanza-Kanchana-Wijesekara-Indika-Anurudda

2. காஞ்சன விஜேசேகர - தேயிலை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதியமைச்சர்கள் மூவரும் இராஜாங்க அமைச்சர்களாக பதவிப்பிரமாணம்-Three Deputy Ministers sworn in yesterday sworn in as State Ministers-Nimal-Lanza-Kanchana-Wijesekara-Indika-Anurudda

3. இந்திக அநுருத்த - வீட்டு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்


Add new comment

Or log in with...