ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்... | தினகரன்


ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்...

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

புதிய ஜனநாயக முன்னணி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாஸ வாக்களிப்பிற்காக தனது மனைவியுடன்...

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ...

ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பில்-Presidential Candidates Cast Their Votes

தேசிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளரும், மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவருமான அநுர குமார திஸாநாயக்க...


Add new comment

Or log in with...