மொரகஹகந்த - களுகங்கை மங்கள நீரோட்டம் | தினகரன்


மொரகஹகந்த - களுகங்கை மங்கள நீரோட்டம்

மொரகஹகந்த - களுகங்கை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்தில் சேமிக்கப்பட்ட நீரை திறந்துவிடும் மங்கள நீரோட்டம் ஜனாதிபதி மைத்தி ரிபால சிறிசேன தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றபோது...


Add new comment

Or log in with...