அணில் சொல்லிய பாடம் | தினகரன்


அணில் சொல்லிய பாடம்

கவிஞர் ஏ.எம் கஸ்புள்ளாவின் "அணில் சொல்லிய பாடம்" எனும் சிறுவர் பாடல் நூலினை கல்வி அமைச்சு பாடசாலை நூலகப் புத்தகமாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

இந்த அங்கீகாரத்தை  கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார். கல்வி அமைச்சால் அங்கீகாரம் பெறும் இவரது இரண்டாவது புத்தகம் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இவரால் எழுதி வெளியிட்ட முன்னைய மூன்று நூல்களும் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தால் சிறந்த நூல் தேர்வில் தெரிவாகி பாராட்டுப் பெற்றதும் சிறப்பானதாகும். 

திருமலை மாவட்ட விசேட நிருபர்  


Add new comment

Or log in with...