நீர் நிலுவைகளை செலுத்துமாறு பாவனையாளர்களிடம் வேண்டுகோள் | தினகரன்


நீர் நிலுவைகளை செலுத்துமாறு பாவனையாளர்களிடம் வேண்டுகோள்

நீர் வழங்கல் சபை

மன்னார் தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையின் மன்னார் பிரதேச நீர்ப் பாவனையாளர்கள் எதிர்வரும் 9ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தங்களின் நீர்ப் பட்டியலில் நிலுவைத் தொகையினை செலுத்தி நீர் இணைப்பு துண்டிப்பினை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு மன்னார் தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை பாவனையாளர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

எதிர்வரும் 9 ஆம் திகதி முதல் நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையினால் பாவனையாளர்களின் இடத்திற்கு நீர்த் துண்டிப்பு நடைபெற இருப்பதனால் இதுவரை ஒரு மாதத்திற்கு மேல் தங்களின் நீர்ப் பட்டியலில் நிலுவைத்  தொகை இருந்தால் எதிர்வரும் 9ஆம்  திகதிக்கு முன்னர் முழுத்தொகையினையும் செலுத்தி துண்டிப்பினை தவிர்த்து மற்றும் மீள் இணைப்பு தண்டப்பணம் என்பவற்றை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவித்துள்ளது.

மன்னார் குறூப் நிருபர்


Add new comment

Or log in with...