திருகோணமலை மாவட்டத்தில் காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு | தினகரன்


திருகோணமலை மாவட்டத்தில் காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு

பத்து இலட்சம் காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் காணி உறுதிப்பத்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு திருகோணமலை மெக்கேசர் பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றது.

இதன்போது பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க காணி உறுதிகளை வழங்குவதையும் அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக்க, திருமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான அப்துல்லா மஹ்ரூப், இம்ரான் மஹ்ரூப், கே. துரைரட்ணசிங்கம், எம். எஸ். தௌபீக் மற்றும் அதிகாரிகளையும் படத்தில் காணலாம். (படம்: ரொட்டவெவ குறூப் நிருபர் அப்துல் சலாம் யாசீன்)


Add new comment

Or log in with...