செபமாலை தியானமும் மாதாவின் அற்புதமும் | தினகரன்

செபமாலை தியானமும் மாதாவின் அற்புதமும்

ஆதிகால திருச்சபையின் தொடக்கத்திலிருந்தே திருத்தூதர்களும்  விசுவாசிகளும் கர்த்தர் கற்பித்த செபத்தையும் அருள்நிறைந்த மரியே என்ற  வானதூதரின் வாழ்த்துச் செபத்தையும் உருக்கமாக தியானித்து வந்துள்ளனர்.

ஆனால் இப்போது நாம் செபிக்கும் கன்னிமரியின் செபமாலை தியானம்  கி.பி. 1214ல் புனித டொமினிக் வழியாக அன்னை மரியாள் திருச்சபைக்கு வழங்கியதாகும்.

அக்காலத்தில் பழைய பிஜென்சியன்ஸ் என்ற முரண்பாட்டுக் கொள்கையினர் மனம் மாறி திருச்சபைக்குத் திரும்பி வரவேண்டுமென்று புனித டொமினிக் செபித்து வந்தார்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள ஒரு வனப் பகுதியில் பாவிகள் மனந்திரும்ப வேண்டி அவர் செபித்தார். மூன்றாம் நாள் அவரது செபத்தினதும்  தவத்தினதும்  விளைவால் உணர்வற்ற நிலையில் இருந்தார். அப்பொழுது புனித அன்னை மரியாள் புனித டொமினிக்குக்கு காட்சி தந்து எதிரிகளையும் முரண்பாட்டுக் கொள்கையினர்களையும் பாவிகளை யும் முறியடிக்கும் ஒரே கருவி செபமாலை என்பதைக் கற்றுக் கொடுத்தார்கள்.

அந்த நாளிலிருந்து தனது வாழ்நாள் முழுவதும் புனித டொமினிக் செபமாலையின் புகழையையும் பெருமையையும் தனது மறையுரைகளின் வழியாகப் போதித்து அறிக்கையிட்டு வந்தார்.

படிப்பறியாத பாமர மக்கள் தாவீது எழுதிய 150திருப்பாக்களையும் செபிக்க முடியாத வேளையில்  கன்னிமரியாள் கொடுத்த செபமாலை பேருதவியாக இருந்தது.செபமாலையில் நாம் செபிக்கும் 150அருள் நிறைந்த மரியே செபம் 150திருப்பாக்களை ஒத்ததாக அமைந்திருப்பதை நாம் கருத்தில் கொள்வது நல்லது.

செபமாலையின் மகிமையைப் பற்றி அன்னை மரியாள் பலருக்குத் தோன்றி விளக்கியுள்ளார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் அருள் நிறைந்த மரியே என்ற செபத்தை சொல்லும்பொழுது எனக்கு ஒரு ரோஜாப் பூவை அன்பளிப்பாக அளிக்கின்றீர்கள் என்கின்றார்கள். செபமாலையை முழுமையாக எல்லா மறையுண்மைகளையும் தியானித்து செபிக்கும் பொழுது எனக்கும் இயேசுவுக்கும் ரோஜாக்களைக் கோர்த்த கிரீடமாக நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் என்றும் மாதா கூறியுள்ளார்கள்.

ரோஜாமலர் பூக்களின் அரசி. ஆகவே செபமாலை என்பது முக்கியமான பக்தி முயற்சிகளின் ரோஜா மலராகும்.(ஸ)

லோரன்ஸ் செல்வா

 


Add new comment

Or log in with...