தினகரனின் 87ஆவது பிறந்ததினம் | தினகரன்

தினகரனின் 87ஆவது பிறந்ததினம்

உங்கள் அபிமான பத்திரிகையான தினகரனின் 87ஆவது பிறந்ததினம் நேற்று ஆசிரிய பீடத்தில் கொண்டாடப்பட்ட போது பிடிக்கப்பட்ட படம். ஆசிரிய பீடப் பணிப்பாளர் லலித் அழகக்ேகான், நிறுவன செயலாளர் குமுது குணவர்தன, பொது முகாமையாளர் அபய அமரதாஸ மற்றும் பிரதம ஆசிரியர் குணராசா ஆகியோர் கூட்டாக பிறந்தநாள் கேக் வெட்டுவதைப் படத்தில் காணலாம்.
(படம்: சமந்த வீரசிறி)


Add new comment

Or log in with...