குறிகட்டுவான் இறங்கு துறையிலிருந்து பக்தர்கள் | தினகரன்

குறிகட்டுவான் இறங்கு துறையிலிருந்து பக்தர்கள்

கச்சதீவு புனித அந்தோனியார் திருவிழா இன்று நடைபெறுவதையிட்டு குறிகட்டுவான் இறங்கு துறையிலிருந்து பக்தர்கள் படகுகள் மூலம் கச்சதீவு செல்ல ஆயத்தமாவதைக் காணலாம்.


Add new comment

Or log in with...