டி.ஆர்.விஜயவர்தனவின் 133ஆவது ஜனன தினம் | தினகரன்

டி.ஆர்.விஜயவர்தனவின் 133ஆவது ஜனன தினம்

லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ஸ்தாபகர் டி.ஆர்.விஜயவர்தனவின் 133ஆவது ஜனன தினத்தையொட்டி நேற்று இரவு பிரித்பாராயணம் நடைபெற்ற போது, அமரர் டி.ஆர். விஜயவர்தனவின் புதல்வர் ரஞ்சித் விஜயவர்தன, பிரித்பாராயணத்தை ஆரம்பித்துவைக்கும் போது பிடிக்கப்பட்ட படம்.


Add new comment

Or log in with...