திருத்தந்தை 6ம் பவுலின் திருநாள் மே மாதம் 29ம் திகதி | தினகரன்

திருத்தந்தை 6ம் பவுலின் திருநாள் மே மாதம் 29ம் திகதி

-2018அக்டோபர் 14ம் திகதி புனிதராக உயர்த்தப்பட்ட திருத்தந்தை 6ம் பவுல் அவர்களின் திருநாளை மே மாதம் 29ம் திகதி கொண்டாடப்பட வேண்டும் என திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அறிவித்துள்ளார்

1897செப்டம்பர் 26ம் திகதி ஜியோவான்னி பத்திஸ்தா மொந்தீனி என்ற இயற்பெயருடன் பிறந்த திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் அவர்கள் 1920மே மாதம் 29ம் தேதி அருட் பணியாளராகத் திருப்பொழிவு பெற்றுள்ளதால் அத்தினத்தை ​அவரது திருநாளாக திருத்தந்தை அறிவித்துள்ளார்.

1963ம் ஜூன் 21ம் திகதி திருஅவையின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கர்தினால் மொந்தீனி அவர்கள் திருத்தந்தை 23ம் ஜோ​ன் அவர்கள் தொடக்கி வைத்த இரண்டாம் வத்திக்கான் பொதுச் சங்கத்தை நிறைவுக்குக் கொணர்ந்தார்.

15ஆண்டுகள் திருஅவையின் தலைவராகப் பணியாற்றிய திருத்தந்தை 6ம் பவுல் அவர்கள் 1978ஆகஸ்ட் 6ம் திகதி ஆண்டவருடைய உருமாற்றம் திருநாளன்று இறைவனடி சேர்ந்தார். 2018அக்டோபர் 14ம் திகதி புனிதராக உயர்த்தப்பட்ட திருத்தந்தை அவர்களின் திருநாள்  மே மாதம் 29ம் திகதி கொண்டாடப்படவுள்ளது.

 புனிதத் திருத்தந்தை 6ம் பவுல் அவர்கள் உலக அமைதி, கலாசாரமயமாக்கப்படும் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை, திருவழிபாட்டில் மாற்றங்கள், மனித உயிரின் மாண்பு ஆகியவற்றிற்கு ஆற்றிய பணிகள்அளப்பரியவை. (ஸ)


Add new comment

Or log in with...