தமிழாராய்ச்சி மாநாடு படுகொலை நினைவு தினம் | தினகரன்


தமிழாராய்ச்சி மாநாடு படுகொலை நினைவு தினம்

உலக தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களின் 45ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் நேற்று யாழ்.வீரசிங்கம் மண்டபத்தின் முன்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவுத் தூபியில் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது...


Add new comment

Or log in with...