ஐக்கிய தேசியக் கட்சி நேற்று கொழும்பு லிப்டன் சுற்றுவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் | தினகரன்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி நேற்று கொழும்பு லிப்டன் சுற்றுவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி நேற்று கொழும்பு லிப்டன் சுற்றுவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியபோது ஐ.தே.க ஆதரவாளர்கள் ஊர்வலமாக வருவதைப் படத்தில் காணலாம்.


Add new comment

Or log in with...