வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் நேற்று பாராளுமன்றத்துக்கு விஜயம | தினகரன்

வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் நேற்று பாராளுமன்றத்துக்கு விஜயம

சர்வதேச மதிப்பீட்டு மாநாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ள வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் நேற்று பாராளுமன்றத்துக்கு விஜயம் செய்தபோது பிடிக்கப்பட்ட படம். பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் தம்மிக்க தஸநாயக்க, பிரதிநிகளை வரவேற்பதை படத்தில் காணலாம்.

 (படம்: சமன் சிறி வெதகே)


Add new comment

Or log in with...