கெட்டலோனியாவில் பாரிய மக்கள் பேரணி | தினகரன்

கெட்டலோனியாவில் பாரிய மக்கள் பேரணி

கெட்டலோனியாவின் தேசிய தினத்தைக் குறிக்கும் வகையில், பார்சிலோனா நகர வீதிகளில் கிட்டத்தட்ட 10 இலட்சம் மக்கள் திரண்டு கெட்டலோனியாவின் விடுதலைக்கு தங்கள் ஆதரவை வெளிப்படுள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு (2017) ஒக்டோபரில் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருந்து தனி நாடாக பிரிவதற்கு கெட்டலோனியா ஆதரவாளர்கள் போராட்டங்களை ஆரம்பித்தனர். ஓராண்டு ஆகிவிட்ட இந்த முயற்சி அப்போது தோல்வியில் முடிந்தது.

தற்போது வீதிகளில் நடந்த பேரணி கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆண்டு திரண்ட கூட்டத்தை நினைவுபடுத்துவதாக இருந்தது.


Add new comment

Or log in with...