பிம்ஸ்டெக் மாநாட்டின் இறுதி நாள் நிகழ்வில் அரச தலைவர்கள் | தினகரன்


பிம்ஸ்டெக் மாநாட்டின் இறுதி நாள் நிகழ்வில் அரச தலைவர்கள்

பிம்ஸ்டெக் அமைப்பின் நான்காவது உச்சி மாநாட்டின் இறுதி நாள் நிகழ்வில் நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டாக எடுத்து கொண்ட படம்.

(படம் சுதத் சில்வா)


Add new comment

Or log in with...