‘என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீலங்கா 2025” கண்காட்சியின் இரண்டாவது நாளில்.. | தினகரன்

‘என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீலங்கா 2025” கண்காட்சியின் இரண்டாவது நாளில்..

‘என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீலங்கா 2025” கண்காட்சியின் இரண்டாவது நாளான நேற்று அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா மற்றும் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல ஆகியோர் பிரதம அதிதிகளாக கலந்துகொண்டபோது பிடிக்கப்பட்ட படம். இந்நிகழ்வில் நிதி மற்றும் ஊடகத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர, இராஜாங்க அமைச்சர் எரான் விக்ரமரட்ண ஆகியோரையும் படத்தில் காணலாம்.

(படம்: - ருக்மல் கமகே)


Add new comment

Or log in with...