கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகையின் இறுதி ரந்தோலி பெரஹர | தினகரன்

கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகையின் இறுதி ரந்தோலி பெரஹர

கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகையின் இறுதி ரந்தோலி பெரஹர-Kandy Sri Dalada Perahera

 

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகையின் இறுதி ரந்தோலி பெரஹரவில் 'அஸ்திராஜா' யானை புனித சின்னத்தை எடுத்து செல்வதை காணலாம்.

 


Add new comment

Or log in with...