இரண்டு தலைகளுடன் பசுக்கன்று | தினகரன்


இரண்டு தலைகளுடன் பசுக்கன்று

முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பகுதியில் பசுமாடு ஒன்று இரண்டுதலைகளுடன் ஒட்டிய நிலையில் கன்றொன்றை ஈன்றுள்ளது.

முல்லைத்தீவு ஒட்டு சுட்டான் பிரதேசத்திற்குட்பட்ட புளியங்குளம் பகுதியில் வசித்துவரும் கால்நடைப்பண்ணையாளர் வளர்த்து வரும் பசுமாடு ஒன்றே இரண்டு தலைகள் ஒட்டிய நிலையில் பசுக்கன்று ஒன்றை ஈன்றுள்ளதுடன் பசுக்கன்றும் பசு மாடும் தற்போது நல்ல நிலையில் உள்ளன

பரந்தன் குறூப் நிருபர்


Add new comment

Or log in with...