உடப்பிலுள்ள 'அறுவாய்' நேற்று வெட்டப்பட்டபோது | தினகரன்

உடப்பிலுள்ள 'அறுவாய்' நேற்று வெட்டப்பட்டபோது

புத்தளம் மாவட்டத்தில் வெள்ள அனர்த்தத்தை தவிர்க்கும் வகையில் உடப்பிலுள்ள 'அறுவாய்' நேற்று வெட்டப்பட்டபோது பிடிக்கப்பட்ட படம். இராஜாங்க அமைச்சர் பாலித்த ரங்கே பண்டார மற்றும் ஆராச்சிக்கட்டு பிரதேச சபைத் தலைவர் க.தெட்சணாமூர்த்தி ஆகியோர் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர். (படம்: உடப்பு குறூப் நிருபர்)


Add new comment

Or log in with...