சிவனொளி பாதமலையில் கழிவகற்றும் வேலைதிட்டம | தினகரன்

சிவனொளி பாதமலையில் கழிவகற்றும் வேலைதிட்டம

 

சூழல் புனிதமானது' என்ற தொனிபொருளில் சிவனொளி பாதமலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கழிவகற்றும் வேலைதிட்டம் நேற்று மத்திய மாகாண முதலமைச்சர் சரத் ஏக்கநாயக்க தலைமையில் நடைபெற்றபோது...

(படம்: ஹற்றன் விசேட,நோட்டன்பிரிஜ் நிருபர்கள்)


Add new comment

Or log in with...