விண்ணில் பாய்ந்தது இந்தியாவின் நூறாவது செயற்கைக்கோள் | தினகரன்

விண்ணில் பாய்ந்தது இந்தியாவின் நூறாவது செயற்கைக்கோள்

இந்தியாவின் 100-வது செயற்கைக்கோளை சுமந்துசெல்லும் பி.எஸ்.எல்.வி சி-40 ரொக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. பி.எஸ்.எல்.வி சி-40 என்ற இந்த ரொக்கெட் 1,323 கிலோ எடை கொண்ட 31 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்கிறது. இதில் 3 இந்திய செயற்கைக்கோள்களும் 28 வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களும் உள்ளன.

இஸ்ரோவின் வடிவமைப்பான கார்டோசாட் - 2 செயற்கைக்கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவின் முதலாவது ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. பி.எஸ்.எல்.வி. சி-40 ரொக்கெட்டில் மூன்று இந்திய செயற்கோள்களும் அமெரிக்கா, கனடா, பின்லாந்து, பிரான்ஸ், கொரியா மற்றும் பிரிட்டன் நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் 28ம் உள்ளன. கார்டோசாட் - 2 செயற்கைக்கோளின் எடை 710 கிலோவாகும். ஏவப்பட்ட 2.21 மணி நேரத்தில் பூமியில் இருந்து 505 கி.மீ. உயரத்தில் கார்டோசாட் 2 செயற்கைக்கோள் நிலை நிறுத்தப்பட்டது. இதன் ஆயுட் காலம் 5 ஆண்டுகளாகும்.

கார்டோசாட் 2 செயற்கைக்கோளில் துல்லியமாக படமெடுக்கும் கெமராக்களும் தொலையுணர்வு கருவிகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே பூமியின் இயற்கை வளங்களை பல்வேறு கோணங்களில் இருந்து படமெடுத்து அனுப்பும்.


Add new comment

Or log in with...