லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ‘ரெஸ’ சிங்கள மொழி பத்திரிகை | தினகரன்

லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ‘ரெஸ’ சிங்கள மொழி பத்திரிகை

லேக்ஹவுஸ் நிறுவனம் ‘ரெஸ’ என்ற சிங்கள மொழி பத்திரிகையொன்றை நேற்று வெளியிட்டது. இது தொடர்பான நிகழ்வில், ஆசிரியர் பீட பணிப்பாளர் சந்திரசிறி செனவிரட்ண, நிறுவனத்தின் தலைவர் கிரிஷாந்த குரேயிடம் முதற் பிரதியை வழங்குவதையும் ‘ரெஸ’ ஆசிரியர் சாமர லக்ஷான் அருகில் நிற்பதையும் காணலாம்.      


Add new comment

Or log in with...