இலங்கை - அமெரிக்க பொருளாதார அமைச்சர்கள் சந்திப்பு | தினகரன்

இலங்கை - அமெரிக்க பொருளாதார அமைச்சர்கள் சந்திப்பு

 

உலக வங்கி மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் வருடாந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக வொஷிங்டன் சென்றிருக்கும் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர, அமெரிக்க பொருளாதார அமைச்சர் தோமஸ் ஷனோனை சந்தித்த பேசினார்.


Add new comment

Or log in with...