உட்பட அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர | தினகரன்

உட்பட அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர

ஒருகொடவத்தை மோட்டார் வாகன பொறியியல் பயிற்சி நிறுவனத்தில் புதிய கட்டடத்தை நேற்று திறந்து வைத்த ஜனாதிபதி வாகன உதிரிப்பாகங்களை பார்வையிடுகிறார். அருகில், முன்னாள் பிரதியமைச்சர் அருந்திக்க பெர்னான்டோ உட்பட அமைச்சர்கள் காணப்படுகின்றனர். 


Add new comment

Or log in with...