மனித மூதாதையரை அறியும் மண்டையோடு கண்டுபிடிப்பு | தினகரன்

மனித மூதாதையரை அறியும் மண்டையோடு கண்டுபிடிப்பு

மனிதர்கள் மற்றும் தற்கால குரங்குகளின் பொதுவான மூதாதையர்களை தொடர்புபடுத்தும் சுமார் 13 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய எலுமிச்சை அளவு கொண்ட மனித குரங்கு குட்டியின் மண்டையோடு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கென்ய வனப்பகுதியில் இருந்தே இந்த மண்டையோடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அழிவடைந்த மனித குரங்கின் ஒரு முழுமையான மண்டையோட்டு படிமம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது இது முதல் முறையென விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர். இதன்மூலம் அதன் மூளைக் குழிவு, உட்காது கட்டமைப்பு மற்றும் வயது முதிர்ந்த பற்களை ஆய்வு செய்ய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மனிதர்கள் மற்றும் சிம்பன்சி, கொரில்லா, ஒராங்குட்டான் போன்ற தற்கால மனித குரங்குகளுக்கு இடையிலான பொதுவான முதாதையர் தொடர்பான நீண்ட கால கேள்விக்கு இந்த மண்டையோடு மூலம் பதில் கிடைக்கும் என விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர்.

6 முதல் 7 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதனின் நெருங்கிய பரிணாம உறவு கொண்ட சிம்பன்சிகள் மனிதனில் இருந்து பிரிந்த பரிணாமத்தின் குறுகலான தொடர்பை பல புதைபடிவங்களும் சித்தரிக்கின்றன. தற்கால மனித இனமான ஹோமோ சேபியன்கள் கிட்டத்தட்ட 300,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆபிரிக்காவில் தோன்றியது. 


Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...