இதுவரையான மிகச்சிறிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு | தினகரன்

இதுவரையான மிகச்சிறிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு

இதுவரை அளவிடப்பட்டதில் மிகச்சிறிய நட்சத்திரம் ஒன்றை வானியலாளர்கள் அவதானித்துள்ளனர். இது சூரிய குடும்பத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கிரகமான சனியை விடவும் சற்றே பெரிதாகும். கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக வானியலாளர்களின் குழுவொன்றினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நட்சத்திரம் சுமார் அறுநூறு ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது.

இருமை நட்சத்திரங்களில் ஒன்றான இது தனது மிகப்பெரிய துணை நட்சத்திரத்திற்கு முன்னால் கடந்து செல்வதைக் கொண்டே அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை வேற்றுக்கிரகங்களை கண்டுபிடிக்க வழக்கமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.


Add new comment

Or log in with...