127 மில். மைல் தொலைவில் பூமி, நிலவின் அபூர்வ படம் | தினகரன்

127 மில். மைல் தொலைவில் பூமி, நிலவின் அபூர்வ படம்

 

செவ்வாய் கிரகத்தை வலம்வரும் நாசாவின் செய்மதி ஒன்று தொலை தூரத்தில் இருந்து பூமி மற்றும் நிலவின் அபூர்வமான படத்தை பிடித்துள்ளது.

செவ்வாயை கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வலம்வரும் நாசாவின் ரெகனைசன்ஸ் ஆர்பிட்டர் செய்மதி அதன் கெமரா மூலம் கடந்த 2016, நவம்பர் 20 ஆம் திகதி எடுத்த பூமியின் படமே தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பூமியில் இருந்து சுமார் 127 மில்லியன் மைல்கள் (205 மில்லியன் கிலோமீற்றர்) தொலைவில் இருந்தே இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பூமியை விடவும் நிலவு சற்று மங்கலாக தென்படுகிறது. பூமியின் மத்தியில் தென்படும் சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்திலான பகுதி அவுஸ்திரேலியாவாகும்.

எவ்வாறாயினும் அந்த படத்தில் இருப்பதை விடவும் பூமியில் இருந்து நிலவு நெருக்கம் கொண்டதாகும். எனினும் அந்த படத்தை எடுக்கும்போது பூமிக்கு பின்னால் நிலவு இருப்பது போன்று செவ்வாய் பூமியின் திசையில் இருந்தது. 


Add new comment

Or log in with...