ஊடகத்துறையை மேம்படுத்த மக்களிடமிருந்து ஆலோசனைகள் | தினகரன்

ஊடகத்துறையை மேம்படுத்த மக்களிடமிருந்து ஆலோசனைகள்

 

சுதந்திரமான தனித்துவம் மற்றும் பலதரப்பட்ட அதியுயர் நன்னெறி தரங்களைக் கொண்ட தொழில் நிபுணத்துவமும் பொறுப்புணர்வும் அமைந்த பலதரப்பட்ட பரந்த அடிப்படையிலான தகவல்கள் மற்றும் யோசனைகளை மக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் பொறுப்புவாய்ந்தவை ஊடகங்களாகும். பொதுமக்களுக்கான ஒன்றுகூடலில் சிறந்த ஜனநாயகத்தை கட்டியெழுப்பி பேணிப் பாதுகாப்பதற்கான செய்முறையாகும்.

இதற்கென அரசாங்கம் பயன்தரக்கூடிய செய்தி ஊடக கலாசாரத்தைப் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான சுற்றாடலை உருவாக்கும் கடற்பாட்டினை கொண்டுள்ளது. இது சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில் நிபுணத்துவ தரத்தினையும் செயற்பாட்டினையும் மற்றும் ஒழிவு மறைவற்ற செய்தி ஊடகத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் நிலைபெறச் செய்வதற்கான செய்தி மற்றும் தகவல் துறை வளமாக அமைந்திருக்கும்.

இந்த அறிக்கையின் சில பிரதான சிபார்சுகள் இதற்கான சட்டவாக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான செயற்பாட்டினை பிரதிபலிக்கின்றன. இவ்வறிக்கையில் பிரதிபலிக்கும் ஊடகத்துறை அபிவிருத்திக்கான பிரதான கருத்துக்கள் தொடர்பாக அரசாங்கம் ஊடகத்துறையில் சம்பந்தப்பட்ட சகல தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடி ஊடக தொழிற்துறையில் சட்ட ரீதியான பாதுகாப்பை வழங்குதல் மற்றும் ஊடகங்களின் சுய தணிக்கை செயற்பாடுகளை பலப்படுத்துவது பற்றியும் கலந்துரையாட விரும்புகின்றது.

01. ஊடக சுதந்திரம் மற்றும் ஊடகங்களின் உரிமையை அங்கீகரித்தல். (a) செய்தி மற்றும் தகவல்களை சேகரித்து அதனை வெளியிடுதல் (b) பொது விவகாரங்களில் யதார்த்தபூர்வமான நெறியான தகவல்களை வெளியிடுதல் மற்றும் (c) பொதுமக்களின் கருத்தை வெளியிடுவதற்கான செயற்பாடுகளுக்கு பங்களிப்பை வழங்குதல்.

02. சட்ட ரீதியான செய்தி மற்றும் தகவல்களை திரட்டும் செய்தி ஊடகத்தின் ஊடகங்களின் நடவடிக்கைகளுக்கு வேண்டுமென்றே முட்டுக்கட்டைகளை விதிப்பவர்களை தண்டித்து ஊடகவியலாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் அளித்தல்.

03. ஊடகவியலாளர்களை பாதுகாக்கும் விதிமுறை ஒன்றை உருவாக்குதல்.

04. தமக்கு தகவல் கொடுத்தவரின் பெயர்களை வெளியிடாமல் இருக்கும் உரிமையை பயன்படுத்தும் ஊடகவியலாளர்களை பாதுகாத்தல்.

05. செய்தி ஊடக நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு செய்திகளைப் பெற்றுக் கொடுப்பவர்களுக்கு தடை விதித்தல் அல்லது அவர்களுக்கு எதிரான ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை எடுத்தலை தடை செய்தல். பொதுமக்களால் விரும்பும் தகவல்கள் அவை சட்ட ரீதியிலான இரகசிய தகவல்களாக இருக்காத பட்சத்தில் அவற்றை வெளியிடுவதற்கான தடைகளை முற்றாக நீக்குதல்.

06. அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில் ரீதியிலான நன்னெறி செயற்பாடுகளுக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் செய்திகளை வெளியிட மறுப்பு தெரிவித்த ஒரு பிரதான ஆசிரியருக்கு அல்லது ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு சட்டவிரோதமான தடைகளை விதித்தல் அல்லது சேவையில் இருந்து நீக்கும் செயற்பாடுகள் சட்ட விரோதமாக்கப்படும்.

07. செய்தி ஊடக தரத்துக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கக் கூடிய சர்வதேச நிபுணத்துவ தொழில் நெறிகளுக்கு ஏற்புடைய சுயாதீனமான பேரவை ஒன்றை அமைத்தல்.

இங்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட சுயாதீன பேரவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊடக நன்னெறி செயற்பாடுகளை வேண்டுமென்றே மீறக் கூடிய வகையில் சுய தணிக்கையை செயற்படுத்தத் தவறும் அமைப்புக்களை மேற்பார்வை செய்து தண்டிக்கக் கூடிய ஒரு நிருவாக இயந்திரமாக அமையும். தகவல் அறியும் ஆணைக்குழுவைப் போன்று இப்பேரவையும் அமைக்கப்படும். இப்பேரவையின் திறமை மிக்க உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பகுதியினரை ஊடகங்களே தெரிவு செய்யும். அதன் மூன்றில் ஒரு பகுதியினரை சிவில் சமூக அமைப்புக்கள் தெரிவு செய்யும்.

உத்தேச இப்பேரவையின் செயற்பாடுகள் மற்றும் அதிகாரங்கள்

1. ஊடகவிலாளர்கள் சங்கங்கள், ஆசிரியர்களின் அமைப்புக்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புக்களின் ஆலோசனையுடன் சர்வதேச ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழில் நன்னெறி செயற்பாடுகளுக்கு அமைவிலான நடைமுறை ஏற்படுத்தப்படும்.

2. பேரவை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள சட்ட நெறிகளுக்கு அமைய செய்தி ஊடக அமைப்புக்கள் செயற்படுகின்றனவா என்பதை கண்காணித்தல்.

3. பேரவை நிறைவேற்றியுள்ள நன்னெறிகளுக்கு மாறாக செயற்பட்டிருப்பதாக கிடைக்கப்படும் முறைப்பாடுகள் சம்பந்தமாக விசாரணை நடாத்தி அந்த முறைப்பாடுகள் பற்றி தீர்மானங்களை எடுத்தல்.

4. நன்னெறிகளுக்கமைய செய்தி ஊடக அமைப்புக்கள் செயற்படுகின்றவா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக பொது மக்களுடன் கலந்துரையாடி மதிப்பீடு செய்தல்.

5. செய்தி ஊடக அமைப்புக்களை பதிவு செய்து, செய்தி உடகங்கள் பற்றிய தகவல் தரவுகளை சேமித்தல்.

6. பயிற்சியளித்தலுக்கு தேவையான ஆவணங்களை தயாரித்தல் மற்றும் நெறியான முறையில் ஊடக நன்னெறிகளை கடைப்பிடித்தல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கக் கூடிய வகையில் ஒத்துழைப்புடன் பயிற்சி நெறிகளை ஒழுங்கு செய்தல்.

7. தகவல் அறியும் ஆணைக்குழுவிற்கு இருக்கும் அதே வகையான அதிகாரங்கள் இப்பேரவைக்கும் இருக்கும். விசாரணைகளை நடாத்துதல் மற்றும் பேரவையின் தீர்மானங்களுக்கு எதிராக மேன்முறையீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தல் போன்ற அதிகாரங்களும் இதில் உள்ளடக்கப்படும்.

8. பேரவையின் ஒழுக்க நெறிகளுக்கு மாறாக செயற்படும் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் அல்லது ஒரு ஊடகவியலாளனின் நடவடிக்கையை அங்கீகரிக்காமல் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் செய்த குற்றத்தை எடுத்துரைத்து கடிந்து கொள்ளுதல்.

9. ஊடக நன்னெறி செயற்பாடுகள் தொடர்பாக தகவல் ஊடக அமைப்புக்களின் நிர்வாக பீடத்துக்கும் ஊழியர்களுக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அதில் மத்தியஸ்தம் செய்யும் அதிகாரத்தை பேரவை பயன்படுத்தலாம்.

இந்த உத்தேச சட்ட மூலம் சகல செய்தி ஊடகங்கள் குறிப்பாக அச்சு மற்றும் ஒலி, ஒளி ஊடகங்களை உள்ளடக்கும். இதனுடன் இணையத்தளங்கள் ஊடான செய்தி ஊடகங்கள் ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கக் கூடியதாக அமைந்திருக்கும். சகல ஊடக அமைப்புக்களும் அவற்றின் உரிமையாளர்களும் பிரசுர அமைப்புக்கள், ஊடகவியலாளர் சங்கங்கள், அமைப்புக்கள், சிவில் சமூக அமைப்புக்கள் மற்றும் இந்த யோசனைக்கு கருத்து தெரிவிக்க விரும்பும் பிரஜைகள் அனைவரிடம் இருந்தும் கருத்துக்களை அரசாங்கம் கேட்டறிய விரும்புகின்றது.

தயவு செய்து இவ்விடயம் தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களை (எழுத்து மூலம்) எதிர்வரும் ஜனவரி 31 திகதிக்கு முன்னர் கீழ்வரும் முகவரிக்கு அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

 

பணிப்பாளர் நாயகம்,

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

இல. 163

கிருலப்பனை மாவத்தை,

கொழும்பு -- 05

Email – [email protected]

fax _- 0112514753 


Add new comment

Or log in with...